תביעת פינוי מושכר

על חשיבותו של חוזה השכירות

רבים בארץ, רוכשים דירות להשקעה, בתקווה כי דמי השכירות יניבו להם תשואה ורווח נאה.

כך גם חשב מר ו' , כאשר השקיע את כל חסכונותיו ברכישת דירה להשקעה.

מר ו' פרסם את הדירה ובמהרה מצא שוכרים שנראו לו אנשים הגונים וראויים ומכיוון שכך, בחר שלא לשכור שירותי עורך דין בתהליך השכרת הדירה, והסתפק בחוזה שכירות סטנדרטי, אשר מצא ברשת האינטרנט.

למרות הרושם הראשוני, עד מהרה נוכח מר ו' לגלות, כי השוכר הינו אדם בלתי מהימן בלשון המעטה.

החל מהחודש הראשון של השכירות, לא שילם השוכר את דמי השכירות – במועדם או במלואם. על אף שהשוכר מסר למר ו' את כל השיקים עבור תקופת השכירות, השיקים לא כובדו בשל אי כיסוי מספיק בחשבונו של השוכר. השוכר אף הגדיל לעשות, ולמרות שהבטיח כי ייתן למר ו' שטר חוב עבור הדירה, מעולם לא סיפק לו שטר זה ודחה את תחינותיו של מר ו' בטיעונים ותירוצים שונים.

 עד מהרה הבין מר ו' כי מולו מצוי אדם הנתון בקשיים כלכליים חמורים. משכיר אחר היה מתחיל מיד בהליכים כנגד השוכר, אך רחמיו של מר ו' נכמרו על השוכר ומשפחתו ולכן העניק לו, לפנים משורת הדין, הנחה משמעותית בשכר הדירה, בתקווה שעזרה זו תביא את השוכר לשלם למר ו' את השכירות, במועדה.

למרות נדיבות הלב ואורך הרוח שגילה מר ו', לא זאת בלבד שהשוכר לא שילם את השכירות במועד – הוא גם לא שילם את החשבונות השוטפים, שבינתיים נערמו לפתחו של מר ו'.

בשלב זה מר ו' החליט לסיים את ההתקשרות עם השוכר. מר ו' פנה אל השוכר בבקשה לסיים את חוזה השכירות ולהתפנות מהדירה. השוכר שב והתחנן למר ו' להזדמנות נוספת, אולם התשלום מעולם לא הועבר.  לאחר שכלו כל הקיצים פנה מר ו' לשוכר ונתן לו הודעה חד משמעית בדבר סיומו של הסכם השכירות. השוכר, כדי להתחמק מרוע הגזירה, שילם חלק מחובו. השוכר הבטיח כי ישלם את כל מה שחייב וביקש להישאר בדירה, בשל העובדה שיש לו 3 ילדים קטנים, ואין לו לאן ללכת. עבר זמן מה והשוכר לא זו בלבד שלא שילם חובותיו – שכירות וחשבונות – אלא שהגדיל לעשות וסירב להתפנות מהדירה אלא בצו של בית משפט. השוכר לא הותיר בידי מר ו' ברירה והנ"ל פנה למשרדנו  לשם הגשת תביעה לפינוי מושכר בבית המשפט.

השוכר לא הגיש כתב הגנה, ובהתאם ניתן פסק דין לפינוי הדירה.

עם מתן פסק הדין, פנה השוכר למר ו' בבקשה להסדיר את העניין. השוכר ביקש לדחות מועד הפינוי וטען כי אין לו מקום דיור חלופי. בשלב זה התערב מעסיקו של השוכר, ולאחר דין ודברים בין משרדינו לבין המעסיק של השוכר, סוכם על מועד פינוי, תוך שהמעסיק ערב לפינוי הדירה ושולם מלוא החוב. הדירה פונתה במועד המוסכם.

מה ניתן ללמוד מהמקרה של מר ו' ?

משכיר, המנע מבתי משפט ושוכרים בעיתיים  – אל תחתום על חוזה שכירות ללא ליווי של עורך דין אשר יגן עליך בחוזה השכירות.

שום תיק לא בשבילנו!

אנחנו בגנוט – גניאל מספקות פתרונות ומענה משפטי ייצוגי ללקוחות ברחבי הארץ.

עקבו אחרינו

© כל הזכויות שמורות לגנוט גניאל משרד עורכי דין 2018